สายสัญญาณ RCA Monster Interlink 400 MKII Advanced Bandwidth Balanced Audio Interconnect

สายสัญญาณ RCA Monster Interlink 400 MKII Advanced Bandwidth Balanced Audio Interconnect

สายสัญญาณ RCA Monster Interlink 400 MKII Advanced Bandwidth Balanced Audio Interconnect

  • Multiple gauge high and low frequency wire networks for accurate, natural sound reproduction.
  • Dual solid-core center conductors for deeper, tighter bass.
  • PEX insulator features low dielectric constant for clearer highs.
  • 8-cut Turbine 24k gold contact RCA connector with collar strain relief.
  • Heavy duty strain relief

1,600.00 ฿

More info

สายสัญญาณ Monster Interlink 400 MKII ของแท้ ความยาวเส้นละ 2เมตร ราคาพิเศษ คู่ละ 1600 บาทเท่านั้น

ยาว 4เมตร ราคาพิเศษ คู่ละ 2400บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 083-663-6655

หรือ sixtyfiveprosystem@hotmail.com

?